Zestaw narzędzi open-source do monitorowania stanu infrastruktury

Grafana + InfluxDb

Monitoring

W toku lat doświadczeń w utrzymywaniu aplikacji, dobraliśmy idealny stack technologiczny który zapewnia nam możliwość monitorowania każdego aspektu aplikacji oraz reagowania poprzez ustawione alerty i powiadomienia.

  1. Telegraf + StatsD - zbieranie metryk maszyn oraz aplikacji
  2. InfluxDB + Kapacitor - agregacja metryk oraz wykrywanie anomalii
  3. Grafana - dashboardy z metrykami oraz wysyłanie alarmów w przypadku przekroczenia ustalonych progów
Zapytaj o wycenę projektu